Chứng chỉ kiểm định

Chứng chỉ và tem kiểm định chất lượng bình chữa cháy bao gồm COCQ chứng nhận nguồn gốc xuất xứ đạt chuẩn an toàn pccc tại Việt Nam

Chứng từ COCQ nguồn gốc xuất xứ

co bình chữa cháycq bình chữa cháy

Biên bản kiểm định chất lượng

biên bản kiểm định bình chữa cháy

Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vu phòng cháy chữa cháy

chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ

Tem kiểm định bình chữa cháy

tem kiểm định bình chữa cháy

Sản phẩm bình chữa cháy có đủ các chứng chỉ kiểm định và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, cam kết không bán hàng tái chế, hàng kém chất lượng hay hàng nhập lậu.

bình chữa cháy